Flyveplanlægning

Flyveplaner

Forkortet flyveplan (STRIP)
Forkortet flyveplan kan afsendes ved at klikke på nedenstående link, hvis dit fly er registreret dertil. Hvis dit fly ikke er registreret til automatisk afsendelse af forkortet flyveplan, kan du ringe ind til havnekontoret på: telefon 3231 6220. Skal afsendes minimum en time før afgang.

Send forkortet flyveplan (STRIP)

ATS Flyveplan
Du kan afsende din flyveplan via Naviairs hjemmeside ved at klikke på nedenstående link. På Naviairs hjemmeside finder du en vejledning i udfyldelse af flyveplaner ved at klikke på en overskrift. Skal afsendes minimum en time før afgang.

Send ATS flyveplan

Indlevering af Flyveplan og STRIP
På trods af gældende regler om aflevering af VFR-STRIPS og VFR- FPL senest 30 minutter før flyvning, har det i Roskilde Lufthavn været muligt at aflevere disse lige op til starttidsdpunktet.

Dette har givet unødigt stor arbejdsbelastning for såvel Briefing som Tårnet.

For at sikre FPL’en når frem til TWR i tide, er det besluttet, at der ikke kan indleveres strips eller FPL med et starttidspunkt tættere på end 20 minutter ud i fremtiden. Dette er gældende uanset om STRIP / FPL indleveres via CPH net, Naviair net, telefonisk eller per R/T til havnekontoret.

Undtaget for denne regel er følgende:

  • OY-HTK (flyver som News-helicopter)  
  • RESCUE og Air Rescue
  • Elev der efter vellykket flyvetur skal flyve solo

Dette indebærer at strips bliver korrigeret således, at de overholder tidsfristen ved afgivelse. Samtidig vil der ikke blive taxiinstruktioner til fly uden en korrekt afleveret STRIP / FPL.

Takstregulativ

Takstregulativ for Københavns Lufthavne A/S - Roskilde Lufthavn

Gældende fra 1. april 2017.

Priser:

Startafgift Luftfartøjer til og med 2.000 kg kr. 
78,54
  Luftfartøjer over 2.000 kg pr ton kr. 
62,34
Passagerafgift Kun for luftfartøjer med over 10 passagerer  eller over 5.700 kg kr. 82,00
Opholdsafgift Udendørs - per ton per påbegyndt døgn/24 timer efter 6 timer kr. 14,26 
  Udendørs - mindstebetaling kr. 57.06


Download det fulde takstregulativ som pdf

Kunstflyvning

Kort over indtegnede kunstflyvningsområder kan downloades her