Firma ID-kortsøgning

Her finder du information for firmarelaterede ID-kortansøgninger.

Der er vigtig at du læser HELE vejledningen igennem, inden du udfylder ansøgningen.

Skal du have nyt eller fornyet dit firmarelaterede ID-kort, skal du indlevere en ID-kortansøgning. Det er altid online udgaven af ansøgningen der er gældende. Ældre versioner modtages ikke, med mindre andet fremgår her på siden.

Sammen med enten den ID-kortansvarlige eller en eventuel ID-kortbestiller fra dit firma, skal I udfylde ID-kortansøgningen sammen.

I kan finde en vejledning her: Vejledning i udfyldelse af ID-kortansøgning.

Er dit firma endnu ikke godkendt til at rekvirere ID-kort til Roskilde Lufthavn, skal firmaet indsende et Oplysningsskema for firma. Når firmaet har udpeget en ID-kortansvarlig og afleveret skemaet, får det en godkendelse og et unikt firmanummer som altid skal bruges ved henvendelse if. ID-kort og firmabilpas.

Samtlige felter på ID-kortansøgningen skal udfyldes og underskrives af både den ID-kortansvarlige / bestiller og ansøgeren. Ansøgningen afleveres eller sendes til ID-kortkontoret med originale underskrifter. Myndighederne accepterer ikke kopier og scannede eksemplarer.

Når Roskilde lufthavn har modtaget ansøgningen, kan der gå op til 2 uger i behandlingstid hos politiet. Når vi modtager ansøgningen retur fra politiet, sender vi en mail til den ID-kortansvarlige med din godkendelse. I samme mail står ligeledes dit unikke ID-kortnummer.

Senest 3 måneder efter din godkendelsesmail skal du have taget vores Security Awareness kursus. Kurset ligger online på CPHs kursusportal og skal afsluttes med en bestået test. Dit unikke ID-kortnummer skal bruges ifm. log-in som fremgår af portalen. Når du har taget og bestået testen kan du komme i ID-kortkontorets åbningstid og få udstedt dit ID-kort. Du skal jf. lovgivningen legitimere dig med et gyldigt pas eller kørekort. Den der ikke kan/vil legitimere sig, må ikke få udstedt ID-kort. Billedet til ID-kortet bliver taget ved samme lejlighed.

BILPAS:

Ethvert køretøj (med 3 hjul eller mere) der skal have adgang til airside, skal udstyres med et bilpas. Et bilpas til et firma-indregistreret køretøj gives for en 3 årig periode, gældende fra den dato hvor det er udstedt. Et firma kan rekvirere det antal bilpas deres behov nødvendiggør. Der kan søges om bilpas her: Ansøgning om bilpas

Du kan have et privat indregistreret køretøj, som du har et lovligt og legitimt ærinde på airside med. På ID-kortansøgningen kan du skrive 1 køretøj på, som der udstedes bilpas til med samme udløbsdato som ID-kortet. BEMÆRK at bilpasset skal bruges minimum 1 gang pr. 6 på hinanden følgende måneder for at opretholde status. Er det første gang køretøjet skal have bilpas, skal Ansøgning om bilpas benyttes.

Der kan kun udstedes 1 bilpas pr. privat udstedte ID-kort.

REGELSÆT

Det er altid den nyeste online udgave af: Regelsæt for ID-kort og bilpas som er gældende. Ved relevante ændringer får den ID-kortansvarlige en mail omkring ændringerne.