Nyheder 2020

Brændstofhåndtering i verdensklasse i RKE
 

For tredje år i træk modtager Roskilde Lufthavn en Shell Platinum Award, der er et udtryk for den ypperste håndtering af brændstof i en lufthavn, der dagligt servicerer mange forskellige flytyper. Hæderen tildeles for overholdelse af de udstukne retningslinjer for kontroller og procedurer samt rapportering af hændelser.

14. december 2020

Roskilde Lufthavn kommer til at håndtere mere end 80.000 fly i 2020, og det er en stigning på 10 pct. I forhold til året før. Det er i sig selv imponerende, når man tænker på, at det meste af året har været præget af den aktuelle sundhedskrise med Covid-19. Succesen i Roskilde relaterer sig primært til private flyvninger og skoleflyvninger. Men med så mange årlige operationer er det blot endnu mere afgørende, at den generelle flysikkerhed er i top. Derfor er det også essentielt, at der er styr på brændstofhåndteringen, for det er faktisk den allerstørste risikofaktor ved flyvning overhovedet. Dertil kommer at lufthavnens personale i Roskilde på daglig basis håndterer en lang række forskellige typer af fly. Dermed øges sværhedsgraden markant, og i det lys er stoltheden helt naturligt til at få øje på:

”Vi vil gerne være en af de mest sikre og tilgængelige lufthavne i verden. Og denne her anerkendelse understreger, at vi er på rette vej,” konstaterer lufthavnschef Lars Lip og fortsætter:

”Det er vores klare mål at være en attraktiv samarbejdspartner for både flyselskaber og private, der anvender vores lufthavn, så det er klart, at det er et markant boost, at vi nu for tredje gang i træk bliver begavet med en Platinum Award. Det betyder, at vi har mulighed for at opnå diamantstatus næste gang, som er den ypperste karat i kategorien”, forklarer Lars Lip med et stort smil på læberne.

Sikkerheden er altid altafgørende

Roskilde Lufthavn løfter opgaven med brændstofhåndteringen på vegne af selskaberne BP og Shell Aviation, og Lars Lip understreger, at det først og fremmest er vigtigt at være dygtige til håndteringen, fordi det bidrager til at skabe attraktive økonomiske vilkår for kunderne, men det er også afgørende at have styr på kemien for at skabe tryghed og sikkerhed:

”Det er uhyre vigtigt at der er styr på molekylerne i hele håndteringskæden. Hvis vi mod forventning skulle opleve et uheld eller en flyulykke, er det oftest håndteringen af brændstofferne og selve produktets renhed, man vil kigge ind i,” pointerer Lars Lip og suppleres af Sven Lynge Nielsen, der er operativ leder i Roskilde Lufthavn:

”I en moderne lufthavn er sikkerhed altid det absolut vigtigste nøgleord. Og sikkerhed rimer på brændstofhåndtering i flyverdenen, fordi brændstof, som ikke er rent, kan medføre motorstop og en sandsynlighed for havari, og det går slet ikke”.

Fly er normalt udstyret med en række sikkerhedssystemer, der gør, at langt de fleste situationer kan reddes af piloten – også mens flyet er i luften. Men lige nøjagtig brændstoffet skal der være styr på:

”Man har kun en chance med brændstof, så det skal ganske enkelt være af den rigtige kvalitet, og derfor er det helt afgørende, at de udstukne retningslinjer for kontroller, inspektioner samt procedurerne for salget/leveringen overholdes nøje. Derfor betyder det alverden for os, at vi kan levere på så højt niveau på netop denne parameter”, slutter Sven Lynge Nielsen.

Avanceret testanlæg i Roskilde nedbringer støjen
 

Det er ingen hemmelighed at flymotorer larmer. Og derfor mødes både Københavns og Roskilde Lufthavne med jævnlige mellemrum af utilfredse naboer. Men faktisk er det lykkes at nedbringe støjniveauet markant over de seneste år, og i Roskilde Lufthavn står et af de mest moderne testanlæg i Europa, som er et vigtigt værktøj i kampen mod støj.

14. december 2020

I Roskilde Lufthavn, som ligger ved siden af landsbyen Tune står en bygning på lufthavnsarealet blandt hangarer og tilkørselsveje. Den er cirka 10 meter høj, og består mestendels af grå betonelementer forsynet med to store luftkanaler. Der er ingen vinduer i bygningen, og for det utrænede øje giver de ydre omstændigheder ingen anledning til at ville gå indenfor.

Men det er absolut bygningens indhold, der gør den interessant – den huser nemlig et avanceret testsystem med et tilsvarende avanceret værktøjsbatteri, som flymekanikerne anvender til test af flymotorer. Og selvom lydstyrken ved afprøvningerne langt overstiger selv den vildeste rockkoncert, så hører man kun en let susen, når man står udenfor bygningen, fordi testfaciliteten er pakket godt ind og isoleret i alle ender og kanter.

Flyselskaber i hele verden tager sikkerheden meget alvorligt, og faktisk er det helt afgørende at have fuldt fokus på netop flyenes motorer i den sammenhæng. Derfor siger lovgivningen, at flymotorerne skal afprøves jævnligt, og tidligere foregik afprøvningerne også ude i det fri, men det er meget lidt hensigtsmæssigt både af miljø- og lydmæssige årsager:

”Der er naturligvis nogle voldsomme lydmæssige udfordringer forbundet med motorafprøvningerne under normale omstændigheder, der både kan genere vores personale, men som også potentielt kan virke irriterende for lufthavnenes naboer,” fortæller Peer Borglund, der er fagkonsulent med støj som speciale i Københavns Lufthavne.

Det er virksomheden DAO Aviation, der driver den unikke testfacilitet i Roskilde Lufthavn, og udover at udføre motorafprøvninger leverer virksomheden også service og reparationer på en lang række motortyper - altså en avanceret portefølje af ydelser, der tiltrækker kunder fra hele verden:

”Vi har kapacitet til at servicere 4-5 fly samtidig her i Roskilde, og ofte skal vi kunne levere vores ydelser på kort tid, fordi flyselskaberne kun i de færreste tilfælde har råd til at lade flyene stå på jorden. De skal helst være på vingerne, så flyene kan udnytte deres fulde kapacitet og ejerne dermed kan tjene penge,” forklarer CEO Brian Maach Jensen fra DAO, han suppleres af Peer Borglund:

”Her taler vi om en helt moderne testfacilitet, der er en vigtig del af fremtidens luftfart. En ting er, at luftfarten hele tiden arbejder for at nedbringe andelen af CO2-udledningen, men støjelementet skal vi også hele tiden være opmærksomme på. Og med muligheden for at kunne foretage motorafprøvningerne i et lukket og lydsikret miljø, så behøver vi ikke at genere vores naboer mere end højst nødvendigt”.

”Vi forsøger at være innovative med vilje”

Roskilde Lufthavn blev indviet i 1973, og har levet en temmelig omskiftelig tilværelse. Den oprindelige plan var, at lufthavnen skulle varetage trafikken af især de små og mellemstore flytyper og en del af indenrigstrafikken. Men i stedet blev Roskilde hjemsted for private fly, taxiflyvning og flyveskoler, som udgjorde langt de fleste operationer – og det gør det faktisk stadigvæk den dag i dag.

”Vi er meget optagede af at tiltrække både aeronautiske kunder og virksomheder, der understøtter den innovative udvikling indenfor luftfarten”, fortæller lufthavnschef Lars Lip og konstaterer, at han ser et stort udviklingspotentiale i Roskilde Lufthavn:

”Lufthavnen er rigtig godt placeret lige midt imellem to store motorveje. Det er nemt at komme hertil og vi har hurtige og gnidningsfrie adgangsforhold. Jeg tror på, at luftfarten helt generelt står lige midt i en meget interessant udviklingsperiode, og derfor er det helt afgørende for os at være en attraktiv partner over for de virksomheder, som har succes. Og det kan man jo afgjort sige, at DAO har haft – og stadig har”.

Og det er Brian Maach Jensen enig i:

”Vi har ikke mærket den aktuelle sundhedskrise i samme grad som luftfarten generelt. Men det handler primært om, at vi reparerer og servicerer flytyper, der i højere grad anvendes af forretningsfolk. Den aktuelle sundhedssituation har skabt et større behov for de mindre maskiner, fordi de større selskabers fly i højere grad står på jorden”.

Dermed kigger DAO med større fortrøstning mod fremtiden, som også potentielt vil kunne nedbringe støjen yderligere i Roskilde Lufthavn:

”Vi skal ikke skrue tiden ret mange år tilbage, før vi kørte motorerne ud på en lastbil i den frie natur, når vi lavede motorafprøvninger, det er slut nu i vores nye, lydtætte testfacilitet. Men det er klart, at vi helt generelt er meget interesserede i at udvikle DAO løbende. Og det kunne sagtens give mening for os at udvide og udvikle vores testfaciliteter, så vi fremadrettet kan håndtere endnu flere forskellige og måske endda større flymotorer”, slutter Brian Maach Jensen.

FAKTA

Københavns Lufthavne A/S ejer både lufthavnene i Roskilde og i Kastrup. I 2019 havde de to lufthavne i alt 30.400.000 passagerer og 275.243 afgående og ankommende fly. Der foretages hvert år 250-300 motorafprøvninger i Roskilde lufthavn, hvor der anvendes høj motorydelse. Heraf var afprøvningen af de motorer, som DAO tester, de mest støjende og de udgjorde ca. en tredjedel af afprøvningerne.

Nyheder 2019

Ny belægning og LED lys på bane 03/21
 

Belægningen stråler i sommersolen af flot sort asfalt og kridhvid og snorlige maling. Den ene af de to baner i Roskilde Lufthavn har den seneste måned været igennem en større renovering, hvor den gamle belægning er skrællet af og 4.500 ton ny asfalt er lagt på. Det har naturligvis været nødvendigt at lukke banen imens entreprenøren var i gang. Og det er lidt af et kunststykke i en aktiv lufthavn, hvor både kommende piloter øver starter og landinger og travle kunder lander i business jets.

Alle har givet en hånd med

”Arbejdet skal jo ikke være til gene for vores kunder, så noget er udført om natten. Der har været stor forståelse hos entreprenøren og de kolleger i Kastrup, som har hjulpet os, så vi har kunnet justere projektet i forhold til kundernes behov for at bruge lufthavnen. Det har også krævet meget fleksibilitet hos vores egne medarbejdere. Der er blevet givet nogle ekstra hænder, f.eks. til at køre lods for de tunge entreprenørmaskiner og i det hele taget at få hverdagen til at gå op, når et så stort anlægsarbejde skal gennemføres, mens vi er i drift,” fortæller lufthavnschef Lars Lip.

LED-lys langs banen

Og det er ikke småting, der er sket med de 62.000 kvadratmeter bane. 4.500 ton asfalt er lagt ud, og efterfølgende er bemalingen genskabt med 3.000 liter maling. Langs banen er kantlyset skiftet ud med 48 nye LED-lamper. De er langt mere tidssvarende og nemmere at fejlsøge på end det oprindelige anlæg fra 1972 og så giver de et kraftigere lys på banen.

Det er kollegerne Anders Povlsen og Hans Henrik Bünner, der begge er Asset Managere, der har stået i spidsen for hhv. kant-belysning og asfalt-projektet, og også hos Thomas Arndt Petersen, Aerodrome Works Coordinator, har der været uundværlig hjælp at hente i projektet, så f.eks. afspærring er gjort flyvesikkerhedsmæssigt korrekt.

Trækker på kompetente kolleger

”Vi har haft et rigtig godt og tæt samarbejde med Trafikafdelingen og Asset & Technology i projektet. Tidsplanen er holdt og kvaliteten af arbejdet er høj og det skyldes, at vi har meget kompetente kræfter, vi kan trække på i virksomheden,” lyder det fra Lars Lip.
Sidste år blev Roskildes anden bane, 11/29, færdigrenoveret, så nu er der i den grad gode forhold for alle, der flyver til og fra Roskilde Lufthavn.