OBLIGATORISK MARSHALLING PÅ FORPLADS
EASA har besluttet at parkering på forpladser ikke længere må ske ”on own discretion”. Pr. 1. januar indfører RKE derfor marshalling for alle luftfartøjer på Forpladsen. Luftfartøjer skal endvidere marshalles ud fra deres p-plads, når de forlader Forpladsen. Indtil systemerne kan indarbejdes i AIP’en, vil der derfor blive udsendt følgende NOTAM’s: • ”UNLESS OTHERWISE INSTRUCTED BY ATC PRIOR TO ENTERING APRON HOLD ON TWY G OR E FOR MANDATORY MARSHALLER GUIDANCE TO PARKING” • “FOR START-UP CLEARANCE ON APRON, CONTACT ATC ON 118.900MHz, AND STD-BY FOR MARSHALLER”. Vi vil selvfølgelig søge at holde ventetid på marshalleren til et absolut minimum, men jeg forventer, at der i visse tilfælde vil kunne opstå ventetid. Derfor vil min opfordring til jer være, at I fra nytår kalder op til tårnet i luftfartøjer, selvom I bare skal fra hangarområdet til Apron. Ligeledes kan det være en overvejelse for jer, om det giver mening at afgå fra forpladsen, eller om det giver bedre mening at starte turen fra hangarområdet. Vi står selvfølgelig klar til at hjælpe jer med marshaller, hvis I har behov for at benytte forpladsen. For luftfartøjer, som skal bugseres til Forpladsen, bedes I kontakte vagthavende briefer på tlf. 32 31 62 55, inden bugseringen startes og helst med 15 minutters advis, så vi har mulighed for at planlægge jeres bugsering på forpladsen og undgå ventetid. Denne proces vil pågå, indtil radiokravet implementeres.
EASA har besluttet at parkering på forpladser ikke længere må ske ”on own discretion”. Pr. 1. januar indfører RKE derfor marshalling for alle luftfartøjer på Forpladsen. Luftfartøjer skal endvidere marshalles ud fra deres p-plads, når de forlader Forpladsen. Indtil systemerne kan indarbejdes i AIP’en, vil der derfor blive udsendt følgende NOTAM’s: • ”UNLESS OTHERWISE INSTRUCTED BY ATC PRIOR TO ENTERING APRON HOLD ON TWY G OR E FOR MANDATORY MARSHALLER GUIDANCE TO PARKING” • “FOR START-UP CLEARANCE ON APRON, CONTACT ATC ON 118.900MHz, AND STD-BY FOR MARSHALLER”. Vi vil selvfølgelig søge at holde ventetid på marshalleren til et absolut minimum, men jeg forventer, at der i visse tilfælde vil kunne opstå ventetid. Derfor vil min opfordring til jer være, at I fra nytår kalder op til tårnet i luftfartøjer, selvom I bare skal fra hangarområdet til Apron. Ligeledes kan det være en overvejelse for jer, om det giver mening at afgå fra forpladsen, eller om det giver bedre mening at starte turen fra hangarområdet. Vi står selvfølgelig klar til at hjælpe jer med marshaller, hvis I har behov for at benytte forpladsen. For luftfartøjer, som skal bugseres til Forpladsen, bedes I kontakte vagthavende briefer på tlf. 32 31 62 55, inden bugseringen startes og helst med 15 minutters advis, så vi har mulighed for at planlægge jeres bugsering på forpladsen og undgå ventetid. Denne proces vil pågå, indtil radiokravet implementeres.
 

Flyveplanlægning

Husk at tjekke NOTAM før du planlægger en flyvning. PPR kan i perioder hen over sommeren være påkrævet ved flyvning fra/til Roskilde Lufthavn. Kontakt Roskilde Briefing / ARO på 3231 6255.PPR kan kun gives på dage, hvor der er notam ude med krav om PPR. Der modtages ikke request om PPR på dage hvor der ikke er Notam med krav om PPR.

Forkortet flyveplan (STRIP)

Forkortet flyveplan kan afsendes ved at klikke på nedenstående link, hvis dit fly er registreret dertil. Hvis dit fly ikke er registreret til automatisk afsendelse af forkortet flyveplan, kan du ringe ind til havnekontoret på: telefon 3231 6220. Skal afsendes minimum en time før afgang.

Send forkortet flyveplan (STRIP)

ATS Flyveplan

Du kan afsende din flyveplan via Naviairs hjemmeside ved at klikke på nedenstående link. På Naviairs hjemmeside finder du en vejledning i udfyldelse af flyveplaner ved at klikke på en overskrift. Skal afsendes minimum en time før afgang.

Send ATS flyveplan

Indlevering af Flyveplan og STRIP

På trods af gældende regler om aflevering af VFR-STRIPS og VFR- FPL senest 30 minutter før flyvning, har det i Roskilde Lufthavn været muligt at aflevere disse lige op til starttidsdpunktet.

Dette har givet unødigt stor arbejdsbelastning for såvel Briefing som Tårnet.

For at sikre FPL’en når frem til TWR i tide, er det besluttet, at der ikke kan indleveres strips eller FPL med et starttidspunkt tættere på end 20 minutter ud i fremtiden. Dette er gældende uanset om STRIP / FPL indleveres via CPH net, Naviair net, telefonisk eller per R/T til havnekontoret.

Undtaget for denne regel er følgende:

  • OY-HTK (flyver som News-helicopter)  
  • RESCUE og Air Rescue
  • Elev der efter vellykket flyvetur skal flyve solo

Dette indebærer at strips bliver korrigeret således, at de overholder tidsfristen ved afgivelse. Samtidig vil der ikke blive taxiinstruktioner til fly uden en korrekt afleveret STRIP / FPL.