OBS ved SNOWTAM
Naviair kan desværre ikke vise SNOWTAM fra det nye GRF format på deres hjemmeside. De arbejder på, enten at opdatere siden til at vise SNOWTAM eller vise information om, at SNOWTAM ikke fremgår af siden. Naviair har en ny NOTAM hjemmeside i støbeskeen, som de prøver at speede udviklingen op på. Indtil da, vil de nok tilføje en tekst på den gamle hjemmeside, der beskriver, at SNOWTAM pt. Ikke kan vises og, at de henviser til at man kan lave en bruger på EAD Basic (www.ead.eurocontrol.int), hvor SNOWTAM kan hentes.
Naviair kan desværre ikke vise SNOWTAM fra det nye GRF format på deres hjemmeside. De arbejder på, enten at opdatere siden til at vise SNOWTAM eller vise information om, at SNOWTAM ikke fremgår af siden. Naviair har en ny NOTAM hjemmeside i støbeskeen, som de prøver at speede udviklingen op på. Indtil da, vil de nok tilføje en tekst på den gamle hjemmeside, der beskriver, at SNOWTAM pt. Ikke kan vises og, at de henviser til at man kan lave en bruger på EAD Basic (www.ead.eurocontrol.int), hvor SNOWTAM kan hentes.
 

Flyveplanlægning

Forkortet flyveplan (STRIP)

Forkortet flyveplan kan afsendes ved at klikke på nedenstående link, hvis dit fly er registreret dertil. Hvis dit fly ikke er registreret til automatisk afsendelse af forkortet flyveplan, kan du ringe ind til havnekontoret på: telefon 3231 6220. Skal afsendes minimum en time før afgang.

Send forkortet flyveplan (STRIP)

ATS Flyveplan

Du kan afsende din flyveplan via Naviairs hjemmeside ved at klikke på nedenstående link. På Naviairs hjemmeside finder du en vejledning i udfyldelse af flyveplaner ved at klikke på en overskrift. Skal afsendes minimum en time før afgang.

Send ATS flyveplan

Indlevering af Flyveplan og STRIP

På trods af gældende regler om aflevering af VFR-STRIPS og VFR- FPL senest 30 minutter før flyvning, har det i Roskilde Lufthavn været muligt at aflevere disse lige op til starttidsdpunktet.

Dette har givet unødigt stor arbejdsbelastning for såvel Briefing som Tårnet.

For at sikre FPL’en når frem til TWR i tide, er det besluttet, at der ikke kan indleveres strips eller FPL med et starttidspunkt tættere på end 20 minutter ud i fremtiden. Dette er gældende uanset om STRIP / FPL indleveres via CPH net, Naviair net, telefonisk eller per R/T til havnekontoret.

Undtaget for denne regel er følgende:

  • OY-HTK (flyver som News-helicopter)  
  • RESCUE og Air Rescue
  • Elev der efter vellykket flyvetur skal flyve solo

Dette indebærer at strips bliver korrigeret således, at de overholder tidsfristen ved afgivelse. Samtidig vil der ikke blive taxiinstruktioner til fly uden en korrekt afleveret STRIP / FPL.