Droner nær Roskilde Lufthavn

Retningslinjer ifm. ansøgning om droneflyvning nær Roskilde Lufthavn

Da der, pga. sikkerheden for den bemandede luftfart, er restriktioner på flyvning med droner i nærheden af lufthavne, skal følgende retningslinjer følges.

 

Aktuelle regler, inklusive kort med de zoner, hvor droneflyvning er underlagt specielle krav, her:

Droneregler

 

Skal du flyve indenfor de markerede sikkerhedszoner, bedes du forelægge sagen for Naviairs dronekontor på drone@naviair.dk. De kan oplyse dig om hvad der præcist kræves i den specifikke sag, og forestå koordinationen med os (lufthavnsoperatøren), flyveledelsen i Roskilde (Roskilde ATC) og Trafik- Bygge og Boligstyrelsen.

 

PT sker der følgende:

 

  • Naviairs dronekontor koordinerer sagen, og sikrer at alle relevante parter involveres/høres (de kan også i enkelte tilfælde stille sikkerhedskrav).
  • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver den juridiske tilladelse, der plejer at indeholde en del generelle krav til flyvningen, som skal opfyldes.
  • Vi varetager lufthavnens interesser mht. kapacitet samt hensynet til vore kunder og anden trafik, hvorfor vi stiller betingelser for hvornår og hvor længe flyvningen evt. kan foretages.
  • Roskilde ATC sikrer at droneflyvningen afvikles sikkerhedsmæssigt forsvarligt og korrekt, samt holder kontrolzonen fri for bemandede luftfartøjer mens dronen er oppe. De kan også opstille specifikke sikkerhedsbetingelser til flyvningen.

 

Da droneflyvning nær Roskilde Lufthavn kræver at hele vores kontrolzone (som strækker sig i en radius af ca. 20 km fra lufthavnen) skal være fri for bemandede luftfartøjer – altså et temmelig stort areal – vil vi normalt forlange at:

 

  • droneflyvningen henlægges til tidligt om morgenen, hvor trafikintensiteten er lavest, og
  • at dronen skal kunne sættes ned på under 2 minutter, hvis der skulle komme bemandet trafik mens dronen er oppe. Den bemandede trafik vil normalt få prioritet ift. dronen.

 

Naviairs dronekontor vil også kunne oplyse om forventet sagsbehandlingstid.