Firma ID-kort ansøgning

Sidst opdateret 29. november 2023

Alle brugere af Roskilde Lufthavn (RKE) skal have en gyldig adgangshjemmel for at få adgang til lufthavnens afspærrede område.

Udstedelsen af et permanent ID-kort er underlagt gældende lovgivning og retningslinjer, og har i særlig grad til formål at sikre og opretholde den helt nødvendige sikkerhed i Roskilde Lufthavn.

Det betyder, at der er en række forhold som skal være opfyldt for, at RKE kan udstede eller forny et ID-kort. Det kan umiddelbart synes omfangsrigt, men det er nødvendigt for at overholde dansk og europæisk lovgivning, og samtidig bidrager det til at sikre et trygt og sikkert miljø for RKE, som er helt afgørende for driften.

Hele processen er beskrevet forneden, og som kommende eller nuværende ID-kortholder i RKE er du således forpligtet til at følge nedenstående, når du ansøger om eller fornyer et permanent ID-kort til lufthavnens afspærrede område.

For at gøre det så let som muligt for dig som ansøger, er det derfor vigtigt, at du læser HELE vejledningen, før du, sammen med en underskriftberettiget fra dit firma, udfylder ansøgningen. På den måde kan I udfylde ansøgningen korrekt første gang. Vi har nemlig ikke mulighed for at behandle ansøgninger, der ikke opfylder nedenstående. Hvis du har spørgsmål til ansøgningsprocessen, så tag kontakt til din ID-kort ansvarlige i dit firma eller ID-kort kontoret.

Sådan får du et firma relateret ID-kort (trin for trin)

 1. Du udfylder en ID-kort ansøgning elektronisk sammen med en registreret ID-kort berettiget fra dit firma. Det er vigtigt I sikrer, at samtlige punkter på ansøgningen er udfyldt.

  Er jeres firma ikke oprettet i vores system, skal I udfylde og indsende: "Oplysningsskema for firma".

 2. ID-kort ansøgningen printes ud i et fysisk eksemplar og forsynes med jeres personlige underskrifter. Den kan enten afleveres direkte på ID-kort kontoret, sendes med mail i PDF format eller almindelig post til:

  Roskilde Lufthavn
  ID-kortkontoret
  Lufthavnsvej 20
  4000 Roskilde

  Telefon: +45 32 31 62 10
  E-mail: rkeidkort@cph.dk 
  Sikker e-mail: rkesikkermail@cph.dk

  HUSK at vedhæfte alle relevante bilag i PDF format.

 3. RKE behandler ansøgningen og begynder herefter den videre behandling hos politiet.
  Du vil modtage en mail fra Politiets Administrative Center om, at du skal godkende den videre behandling med dit personlige MitID.

  Ansøgere uden MitID skal udfylde og vedlægge en samtykkeerklæring sammen med ID-kort ansøgningen.
  Vær opmærksom på, at der findes to forskellige samtykker. En til personer, der kun har boet i Danmark de seneste fem år, og en til personer med bopæl i udlandet i løbet af de seneste fem år.

  Samtykkeerklæring ved bopæl i Danmark

  Samtykkeerklæring ved udenlandsk bopæl eller ophold indenfor 5 år

 4. Vi sender din ID-kort ansvarlige en mail, når din godkendelse er returneret fra politiet - indeholdende dit unikke ID-kortnummer samt link til vores uddannelsesportal.
  Det er din ID-kort ansvarlige der skal give dig besked om godkendelsen og det videre forløb.

  BEMÆRK - der kan være op til tre ugers behandlingstid.

 5. Du har nu tre måneder til at tage vores obligatoriske e-learningsprogram "Security Awareness Roskilde Lufthavn" som består af to kurser: "Security Awareness RKE" og "Safety Awareness RKE". Kursusprogrammet ligger på vores uddannelsesportal. Dit unikke ID-kortnummer skal bruges som login, hvilket fremgår af portalen.

 6. Du skal nu personligt afhente dit ID-kort ved henvendelse på ID-kort kontoret. Billedet til ID-kortet bliver taget ved samme lejlighed.

  Åbningstider for afhentning:

  Tirsdage: 09:00 - 11:30
  Torsdage: 12:30 - 15:30
  Sidste torsdag i måneden, dog kun: 15:00 - 18:00
  BEMÆRK: ID-kort kontoret er lukket på alle helligdage.

 7. Du skal kunne legitimere dig med gyldigt pas eller fysisk kørekort (APP kan ikke bruges) for at få udstedt ID-kortet.
  RKE tager en kopi af din legitimation som dokumentation for, at vi har udført ID-kontrol.
  Personer der ikke kan eller vil legitimere sig, kan ikke få udstedt ID-kort.

 8. Hvis du ikke består de to kurser i kursusprogrammet, kan du ikke få udstedt ID-kort. 

 9. Afhentes ID-kortet ikke inden tre måneder efter udsendelsen af mail med godkendelsen, så udløber din godkendelse, og vi fakturerer dit firma kr.: 600,00 eksl. moms for administration.

Vejledning til ansøgningsproces

For at sikre at du udfylder din ansøgning korrekt første gang, så er det en god idé at læse nedenstående vejledning grundigt igennem.

Ansøgning
 

For at få udstedt et privat ID-kort til Roskilde Lufthavn, skal man have et lovligt og legitimt ærinde på lufthavnens afspærrede område.

Det er altid den elektroniske udgave af ansøgningsformularen der er gældende, og du finder denne længere nede på denne side.

Baggrundskontrol
 

I henhold til Bekendtgørelse 2567 af 14/12-2021 skal alle, der ønsker et permanent ID-kort, igennem en såkaldt udvidet baggrundskontrol.

Baggrundskontrollen består iht. Bekendtgørelsen af fire dele:

 1. Fastslå personens identitet på grundlag af dokumentation (Pas eller kørekort).
 2. Undersøgelse af oplysninger fra strafferegistre i alle bopælslande i minimum fem år tilbage.
 3. Gennemgang af ansøgers beskæftigelse, uddannelse og eventuelle afbrydelser, minimum fem år tilbage.
 4. Undersøgelse af efterretninger og relevante oplysninger, som de kompetente nationale myndigheder råder over, og som efter deres vurdering kan være relevant for en persons egnethed til at få udstedt permanent ID-kort.

Dit firma skal foretage CV- og ID-kontrol og skal gemme disse oplysninger så længe dit ID-kort er gældende.

Politiet udfører undersøgelse af strafferegistre, efterretninger og andre relevante oplysninger.
Du samtykker til dette med dit personlige MitID jf. den mail du modtager fra Politiet.

Security Awareness Roskilde Lufthavn
 

For at få udstedt et permanent lufthavns ID-kort, skal man have gennemført og bestået både et Security- og et Saftey Awareness kursus.

Begge kurser er samlet i uddannelsesprogrammet "Security Awareness Roskilde Lufthavn".
Link til programmet findes i den godkendelsesmail, der sendes til din ID-kort ansvarlige.

Generel viden om ID-kort
 

ID-kortet giver indehaveren ret til at færdes og opholde sig i de adgangszoner, der er angivet på kortet. ID-kortet skal altid scannes elektronisk ved passage til airside. ID-kortet skal bæres synligt under hele opholdet.

Regler for færdsel- og ophold på Roskilde Lufthavn, BL 11-6, Lokale Bestemmelser, færdselsloven samt anvisninger fra lufthavnens personale skal altid følges. Overtrædelser af disse kan få konsekvenser for tilladelsen til at opretholde permanent ID-kort.

ID-kortet er Roskilde Lufthavns ejendom. Lufthavnen skal registrere og dokumentere samtlige udstedte ID-kort overfor myndighederne.

Når kortets gyldighed udløber, eller hvis der ikke længere er behov for adgang, så SKAL ID-kortet straks afleveres tilbage til dit firma eller lufthavnen. Hvis du ikke returnerer dit ID-kort, sender lufthavnen en regning på 600,00 kr. eksl. moms for efterfølgende administration og dokumentation til dit firma.

Vær især opmærksom på, at ID-kortet minimum skal anvendes 21 gange for hver løbende 12 måneder. Hvis dette ikke opfyldes, vurderer RKE, at behovet for opretholdelse ikke er til stede, og gyldigheden annulleres. Ny tilladelse til ID-kort kan først gives, når fornyet behov kan dokumenteres.

Den gældende ID-kort ansøgning er her: Firma ID-kort ansøgning

 

Regelsæt for ID-kort og bilpas findes her: "Regelsæt for ID-kort og bilpas".