Privat ID-kort ansøgning

Siden er sidst opdateret den 03. april 2023

Alle brugere af Roskilde Lufthavn (RKE) skal have en gyldig adgangshjemmel for at få adgang til lufthavnens afspærrede område.

Udstedelsen af et permanent ID-kort er underlagt gældende lovgivning og retningslinjer, og har i særlig grad til formål at sikre og opretholde den helt nødvendige sikkerhed i Roskilde Lufthavn.

Derfor er der en række forhold, som skal være opfyldt for, at RKE kan udstede eller forny et ID-kort. Det kan umiddelbart synes omfangsrigt, men det er nødvendigt for at overholde dansk og europæisk lovgivning, og samtidig bidrager det til at sikre et trygt og sikkert miljø for RKE, som er helt afgørende for driften.

Ansøgningsprocessen er beskrevet forneden, og som kommende eller nuværende ID-kortholder i RKE er du således forpligtet til at følge nedenstående, når du ansøger om - eller fornyer et permanent ID-kort til lufthavnens afspærrede område.

For at gøre det så let som muligt for dig som ansøger, er det derfor vigtigt, at du læser HELE vejledningen, før du udfylder ansøgningen. På den måde kan du udfylde ansøgningen korrekt første gang. Vi har nemlig ikke mulighed for at behandle ansøgninger, der ikke opfylder nedenstående. Hvis du har spørgsmål til ansøgningsprocessen, så tag kontakt til ID-kort kontoret.

Sådan får du et privat ID-kort (trin for trin)

 1. Du udfylder ID-kort ansøgningen elektronisk. Det er vigtigt, at du sikrer, at samtlige punkter er udfyldt.

 2. ID-kort ansøgningen printes ud i et fysisk eksemplar og forsynes med din personlige underskrift. Den kan enten afleveres direkte på ID-kort kontoret, sendes med almindelig post eller mail (i PDF eller MS Word format) til:

  Roskilde Lufthavn
  ID-kortkontoret
  Lufthavnsvej 20
  4000 Roskilde

  Telefon: +45 32 31 62 10
  E-mail: rkeidkort@cph.dk
  Sikker e-mail: rkesikkermail@cph.dk

  HUSK at vedhæfte alle relevante bilag (i PDF eller MS Word format).

 3. RKE behandler ansøgningen og begynder herefter den videre godkendelse hos politiet.
  Du vil modtage en mail fra Politiets Administrative Center (PAC) om, at du skal godkende den videre behandling med dit personlige NemID.

  Ansøgere uden Nem-ID skal udfylde og vedlægge en samtykkeerklæring sammen med ID-kort ansøgningen.
  Vær opmærksom på, at der findes to forskellige samtykker. En til personer, der kun har boet i Danmark de seneste fem år, og en til personer med bopæl i udlandet i løbet af de seneste fem år.

  Samtykkeerklæring ved bopæl i Danmark

  Samtykkeerklæring ved udenlandsk bopæl eller ophold indenfor 5 år

 4. Vi sender dig en mail, når din godkendelse er returneret fra politiet - indeholdende dit unikke ID-kortnummer samt link til vores uddannelsesportal.

  BEMÆRK - der kan være op til tre ugers behandlingstid.

 5. Du har herefter tre måneder til at tage vores obligatoriske Security Awareness kursus, som ligger på uddannelsesportalen. Dit unikke ID-kortnummer skal bruges som login, hvilket fremgår af portalen.

 6. Du skal nu personligt afhente dit ID-kort ved henvendelse på ID-kort kontoret. Billedet til ID-kortet bliver taget ved samme lejlighed.

  Åbningstider for afhentning:

  Tirsdage: 09:00 - 11:30
  Torsdage: 12:30 - 15:30
  Sidste torsdag i måneden, dog kun: 15:00 - 18:00
  BEMÆRK: ID-kort kontoret er lukket på alle helligdage.

 7. Du skal kunne legitimere dig med et gyldigt pas eller et fysisk kørekort (Kørekort APP kan ikke bruges) for at få udstedt ID-kortet.
  RKE tager en kopi af din legitimation som dokumentation for, at der er udført ID-kontrol.

 8. Hvis du ikke består vores Security Awareness kursus, kan du ikke få udstedt ID-kort. 

 9. Afhentes ID-kortet ikke inden tre måneder efter udsendelsen mail med godkendelsen, så udløber din godkendelse, og vi fakturerer dig kr.: 750,00 inkl. moms for administration. 

Vejledning til ansøgningsproces

For at sikre at du udfylder din ansøgning korrekt første gang, så er det en god idé at læse nedenstående vejledning grundigt igennem.

Ansøgning
 

For at få udstedt et ID-kort til Roskilde Lufthavn, skal man være 15 år eller derover. Derud over skal man have et lovligt og legitimt ærinde på lufthavnens afspærrede område. Ærindet skal altid fremgå af ansøgningen.

Det er altid den elektroniske udgave af ansøgningsformularen, der er gældende, og du finder denne længere nede på denne side.

Baggrundskontrol
 

I henhold til Bekendtgørelse 2567 af 14/12-2021 skal alle, der ønsker et permanent ID-kort, igennem en såkaldt udvidet baggrundskontrol.

Baggrundskontrollen består iht. Bekendtgørelsen af fire dele:

 1. Fastslå personens identitet på grundlag af dokumentation (pas eller kørekort)
 2. Undersøgelse af oplysninger fra strafferegistre i alle bopælslande i minimum fem år tilbage
 3. Gennemgang af ansøgers beskæftigelse, uddannelse og eventuelle afbrydelser, minimum fem år tilbage.
 4. Undersøgelse af efterretninger og relevante oplysninger, som de kompetente nationale myndigheder råder over, og som efter deres vurdering kan være relevant for en persons egnethed til at få udstedt permanent ID-kort


For at imødekomme baggrundskontrollen er det afgørende for godkendelsen af din ansøgning, at du i punkt 7 sørger for at udfylde dit CV for de sidste fem år, indeholdende følgende elementer:

 • Beskæftigelse (sted og stilling)
 • Uddannelsesforløb (navn og sted)
 • Orlovsforløb
 • Længerevarende udlandsophold (mere end 28 dage)
 • Ledighedsperioder eller anden aktivitet, der har varet mere end 28 dage.

Ansættelser dokumenteres lettest ved at printe eller downloade en PDF oversigt over ATP-indbetalinger på borger.dk

Du kan finde en vejledning her: Guide til ATP

Hvis du ikke har været beskæftiget kontinuerligt de sidste fem år, skal du vedlægge følgende dokumentation: 

 • Dokumentation for uddannelse som kan være eksamensbeviser eller udtalelser fra den pågældende uddannelsesinstitution
 • Dokumentation for arbejdsløshed, som kan være bilag for udbetalte dagpenge
 • Dokumentation for pension mv. som kan være en erklæring eller udbetalinger fra Udbetaling Danmark
 • Dokumentation for afbrydelser af mere end 28 dage i CV’et kan være en skriftlig erklæring, et rejsevisum, billetkopier eller andet. 
 • FOR VIRKSOMHEDSEJERE: Udskrift fra Erhvervsstyrelsen (cvr registret) med dit firma


Hvis du ikke kan notere hele dit CV i ansøgningsformularen, skal det fulde CV vedlægges som bilag (i PDF eller MS Word format) til ID-kort ansøgningen.

Roskilde Lufthavn vurderer på baggrund af dit CV, om du kan tillades ID-kort til lufthavnens afspærrede område.

Security awareness
 

I EU-forordning 1998/2015 står der, at alle personer, der skal have udstedt et permanent ID-kort, skal gennemgå et Security Awarenes kursus og efterfølgende bestå en test.

Du får et link til kurset i din godkendelsesmail.

Generel viden om ID-kort
 

ID-kortet giver indehaveren ret til at færdes og opholde sig i de adgangszoner, der er angivet på kortet. ID-kortet skal altid scannes elektronisk ved passage til airside. ID-kortet skal bæres synligt under hele opholdet.

Regler for færdsel- og ophold på Roskilde Lufthavn (BL 11-6), færdselsloven samt anvisninger fra lufthavnens personale skal altid følges. Overtrædelser af disse kan få konsekvenser for tilladelsen til at opretholde permanent ID-kort

ID-kortet er Roskilde Lufthavns ejendom. Lufthavnen skal registrere og dokumentere samtlige udstedte ID-kort overfor myndighederne.

Når enten kortets gyldighed udløber, politiets godkendelse tilbagekaldes, RKE anmoder herom eller hvis der ikke længere er behov for adgang, så SKAL ID-kortet straks afleveres tilbage til lufthavnen. Hvis du ikke returnerer dit ID-kort, sender lufthavnen en regning på 750,00 kr. inkl. moms for efterfølgende administration og dokumentation. 

Vær især opmærksom på, at ID-kortet minimum skal anvendes 21 gange for hver løbende 12 måneder. Hvis dette ikke opfyldes, vurderer RKE, at behovet for opretholdelse ikke er til stede, og gyldigheden annulleres. Ny tilladelse til ID-kort kan først gives, når fornyet behov kan dokumenteres.

Den gældende ID-kort ansøgning er her: Privat ID-kort ansøgning

 

Udenlandsk statsborger
 

Er du udenlandsk statsborger skal du vedlægge en kopi af dit pas. Du skal desuden udflyde og vedlægge en samtykkeerklæring til politiet. Samtykkeerklæringen finder du her: Samtykkeerklæring