Henvendelse om støj, trafik og miljøforhold

PFAS-forureninger

I Roskilde Lufthavn har der frem til 2008 været anvendt brandskum indeholdende PFAS-/PFOS-forbindelser. Vi anerkender det store problem, som dette har medført, og bidrager med vores viden, erfaringer og løsninger for at bekæmpe forureningerne. 

Brandkorpset i Roskilde Lufthavn har en forpligtelse til at øve sig i at slukke brande m.v, så de altid er klar til at træde til, hvis en ulykke skulle ske. Før 2011, hvor anvendelsen af PFOS i brandskum blev forbudt, var det en almindelig bestanddel i brandskum. Ligesom mange andre steder i verden, hvor der er foretaget brandøvelser, har der derfor også i Roskilde lufthavn været anvendt brandskum indeholdende PFOS-forbindelser. Vi stoppede dog allerede med brugen i 2008. 

I 2008 gik vi også skridtet videre og stoppede helt anvendelsen af brandskum indeholdende enhver form for PFAS-forbindelser. Det er ellers også i dag lovligt at anvende, så længe det ikke indeholder PFOS/PFOA-forbindelser.   

Desværre har den tidligere brug af skum med PFOS-forbindelser vist sig at have forurenet jorden på de arealer, hvor brandskummet har været anvendt. Vi arbejder nu på at kortlægge og afværge denne forurening. 

Roskilde Kommune har i september 2022 sendt Københavns Lufthavne A/S et undersøgelsespåbud. Det pålægger os at foretage forureningsundersøgelser i Roskilde Lufthavn af dels en skumafprøvningsplads, hvor der er konstateret PFAS-forurening, dels en række spredningsveje for forureningen. Dette påbud er vi nu i gang med at agere ud fra. 

Et nyt renseanlæg er i forsommeren 2023 taget i brug i Roskilde Lufthavn. Det renser forurenet overfladevand, inden det udledes til Skelbækken uden for lufthavnen. 

Besøg cph.dk for mere information om Københavns Lufthavnes håndtering af PFAS/PFOS-forureninger. Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Københavns Lufthavnes miljø-team.

  Send mail til miljø-team

 

Følg alle flyvninger i og omkring lufthavnen

Med webportalen RKE Flight Tracker kan både naboer og flyinteresserede følge flyvninger i og omkring Roskilde Lufthavn.

RKE Flight Tracker giver et virtuelt overblik over alle starter, landinger og overflyvninger samt detaljeret information om flytyper og start- og slutdestinationer. Målet er at skabe større gennemsigtighed og overskuelighed omkring lufthavnens arbejde og de daglige flyoperationer, og desuden være et værktøj til direkte dialog.

Er du nabo - eller bare interesseret - kan du i RKE Flight Tracker hente præcise og detaljerede informationer om flyvninger baseret på din adresse, så du blandt andet kan se den nøjagtige afstand fra flyene til lige din bolig. Du kan også læse om flytypen og en række andre fakta om den konkrete flyoperation. Derudover kan du kontakte lufthavnen direkte gennem RKE Flight Tracker med spørgsmål om en specifik flyvning og med generelle henvendelser.

Fakta om RKE Flight Tracker

  • Flight Trackeren blev introduceret i 2018. Den viser både flyvninger til og fra Roskilde Lufthavn samt overflyvninger, der ikke har relation til lufthavnen
  • Man kan følge flyoperationer i og omkring Roskilde Lufthavn i en højde op til 16.000 fod (ca. 5.000 meter)
  • Ved at angive sin adresse, kan man se hvor tæt et specifikt fly har fløjet på ens bolig
  • Højden på flyvningerne er angivet i fod over havet. Roskilde Lufthavn ligger ca. 146 fod over havets overflade (ca. 44 meter).
  • Efter aftale med myndighederne vises alle informationer med 20 minutters forsinkelse
  • Man kan tilgå informationer om specifikke flyvninger op til to måneder tilbage i tiden
  • Du kan tilgå portalen ved at klikke på linket herunder
  Gå til FlightTracker