Foto- og filmoptagelser

Generelle bestemmelser for brug af Roskilde Lufthavn som kulisse

Roskilde Lufthavn (RKE) har gode muligheder til optagelse af film og benyttes ofte af både produktionsselskaber og reklamebureauer. Vi gør vores yderste for at imødekomme jeres ønsker, dog er er naturligvis nogen generelle bestemmelser, som skal overholdes og disse kan læses herunder.

Det koster fra kr. 5.000,00,- ex. moms for de første 6 timer, derefter 800,- pr. efterfølgende time.

Derudover skal der betales for brug af mandskabstimer, udstyr, mødelokale mm. hvis dette er nødvendigt, f. eks ved lods, vagt og afspærring.

Timeprisen for mandskab er kr. 800,00 pr. person, mødelokaleprisen er kr. 1.500,00. Det er RKE der i hvert tilfælde bedømmer om behovet for ekstra mandskab, ud fra opgavens omfang/placering/sikkerhedsmæssige hensyn mm.

Det er ikke tilladt at medbringe våben, knive af enhver art eller andre effekter, der må formodes at kunne anvendes til en ulovlig handling mod den civile luftfart.

Der må ikke filmes i eller imod sikkerhedskontrollen.

Der må ikke anvendes nogen form for droner på eller i nærheden af lufthavnens område.

Hvis trafikale eller andre forhold gør det nødvendigt, vil optagelserne uden varsel kunne afbrydes af RKE. Ligeledes kan RKE stoppe optagelserne, hvis de generelle bestemmelser ikke overholdes.

RKE forbeholder sig ligeledes ret til at afvise forespørgsler der strider mod firmaets politik.

De firmaer, fly og personer fra lufthavnen, der eventuelt vil optræde på billederne skal vide det. Fotografen/filmholdet skal have tilladelse fra dem der optræder på billederne. RKE har intet ansvar herfor.

Færden i RKE er på eget ansvar.

Alle som skal ind på området skal medbringe gyldigt billede ID, i form af pas eller kørekort, hvis ikke ID er medbragt er der ingen adgang til området.

RKE har ikke råderet over fly, så hvis der skal bruges luftfartøjer må du/I selv tage kontakt til herboende flyselskaber for at lave aftale.

Se under samarbejdspartnere..

Kontakt: RKE Event

Mad og drikke

Det er ikke tilladt at indtage medbragt mad & drikke i lufthavnen. Aftale om mad og drikke kan ske ved henvendelse til Klai's catering - tlf. 42801038.

Foto- og Filmoptagelser

Venligst ansøg senest 5 hverdage inden optagelsen