Lokale Bestemmelser

Indholdsfortegnelse 26. juni 2022

Kapitel 1: Definitioner og referencer

Kapitel 2: Regler for lejere og brugere på airside

Kapitel 3: Færdsel på airside, personer (AFVENTER GODKENDELSE FRA TRAFIKSTYRELSEN)

Kapitel 4: Færdsel på airside - Køretøjer (AFVENTER GODKENDELSE FRA TRAFIKSTYRELSEN)

Kapitel 5: Færdsel på apron under dårlige vejrforhold samt anvendelse af parkeringspladser for luftfartøjer

Kapitel 6: Forholdsregler omkring luftfartøjer

Kapitel 7: Alamering, uheld og hændelser

Kapitel 8: Ansvar, overtrædelser og foranstaltninger

Kapitel 9: Brug af APU

 

Appendikser til Lokale Bestemmelser

Appendiks 16 - Forseelseskatalog - EKRK

Appendiks 22 - Procedure til forebyggelse af FOD på Airside